blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                        上世譜2-12      quartz_red.gif세계도 보기

8세

謝奇

 

 

 

 

 

謝譜

 

 

 

 

 

사기

 

 

 

 

 

사보

 

 

 

 

 

9세


 

 

金之謙

宋金剛

盧承緖

弘時

 

 

金永煦

洪云遂

郭廷俊

 

 

김지겸

송금강

 노승서

홍시

 

 

김영조

홍운수

곽정준

10세

忠得

忠仁

忠吉

 

 

 

臻雲

 

 

 

 

 

 

 

 

충득

충인

충길

 

 

 

진운

 

 

 

 

 

 

 

 

11세

承柱

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

승주

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12세

永守

 

 

 

 

 

仁輔

 

 

 

 

 

영수

 

 

 

 

 

인보

 

 

 

 

 

13세

 

 

 

 

 

文裕

 


 

 

 

 

 

 

 

 

문유

 

 

 

 

 

 

 

14세

承禮

 

 

 

 

 處良

 

 

 

 

 

 

승례

 

 

 

 

 

처량

 

 

 

 

 

 

2l

 

 

 

 

 

 

判官公

郡事公

萬戶公

 

 

 

 

 

 

 

 8세 謝譜(사보)

忠烈王朝(충열왕조) 登第 官至典校寺令(전교사령),淸州牧使(청주목사) 有行錄及阡道碑銘(유행록급천도비명)
配 姓不傳(
성부전) 墓 靈光邑영광읍 連城里연성리 祭奉山제봉산 乾坐 合墳