blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                서천군파        quartz_red.gif세계도 보기

15세

斯文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사문

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16세

胤根

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

윤근

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17세

崇健

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

숭건

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18세

仲厚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

중후

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19세

猷遠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20세

時發

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시발

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21세

相堯

 

相一

相禹

 

 

 

 

 

 

相稷

 

 

 

 

 

상요

 

상일

상우

 

 

 

 

 

 

상직

 

 

 

 

 

22세

斗星

翼星

종백후

景星

箕星

五星

金棨

李碩望

趙明謙

金振海

極星

權以

李端弼

李昌東

申相漢

 

두성

익성

 

경성

기성

오성

김계

이석망

조명겸

김진해

극성

권이빈

이단필

이창동

신상한

 

f

pink13_down.gif

 

 

pink13_down.gif

 

pink13_down.gif

 

兵使

문과승지

武科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18世 仲厚(중후) cybernation_back.gif

字:仁載(인재) 1544(中宗甲辰)~1610(光海庚戌). 선조무진(宣祖戊辰) 진사(進士),
 고양 덕이동 선영(先塋) 서강(西岡)
○配晋州柳氏(진주유씨) 1546(丙午)~1613(癸丑)
父 참의(參議) 종선(從善)
謹按墓所失傳而光復後設壇于 이천시 마장면 陽村 家族墓地