blue56_back.gif blue56_up.gif blue56_next.gif                통례공파        quartz_red.gif세계도 보기

15세

士信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사신

 

 

 

 

 

 

 

 

16세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17세

性源

 

 

 

 

 

 

 

 

성원

 

 

 

 

 

 

 

 

18세

    檥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19세

亨吉

 

 

 

 

 

 

 

 

형길

 

 

 

 

 

 

 

 

20세

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21세

世範

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世潗

 

 

 

 

 

盧若休

李河齡

세범

 

 

 

 

 

 

 

 

 

세집

 

 

 

 

 

노약휴

허확

이하령

22세

兪正基

洪均

李天溥

趙挺郁

兪萬重

金壽慶

柳春榮

   涬

金夢

徐振溥

元在觀

 교하인

양천인

전주인

유정기

홍균

이천부

조정욱

유만중

김수경

유춘영

김몽규

서진부

원재관

 

 

 

 te

pink13_down.gif

pink13_down.gif

pink13_down.gif

기계인

 

 

 

 진사

 

 

pink13_down.gif

무후

무후

선산인

 

 

 

 

 

 

 

 

20世 재(在)

字 仲齊(중재) 1608(宣祖戊申)12.25.~1684(肅宗甲子)12.9.
○配 德水李氏 1610(경술)~1639(己卯)4.20. 父 郡守 安眞, 外祖 漢陽 趙應文
○配 陽川許氏 1615(을묘)~1642(壬午)3.11 父 儆 
○墓 여주군 북내면 천송리 松浦洞 龍谷 壬坐 三合兆
○配
昌寧成氏 1624(갑자)~1704(갑신)6.2. 父 司評 時尹, 外祖 進士 全州 崔起祖 -火葬

21世 世範(세범)

字 汝憲(여헌) 1629(仁祖己巳)3.11.~1685(肅宗1乙丑)2.18.
○配
驪興閔氏 忌日 3.20.  父 直長 光尹
○墓 靑陽郡 斜陽面 水丹里 鴨水洞 수단이 앞술 合兆

22世 澳(오)

○墓 청양군 사양면 수단리 鴨水洞 수단이 앞술
○配 延日鄭氏

22世 渫(설)

字:淸之(청지) 丙午生~丁未卒
○配 原州元氏 父 縣監 絿 
○配
豊壤趙氏
○墓 靑陽郡 斜陽面 新旺里 白月山

22世 潗(집) cybernation_back.gif

字 巨源(거원) 庚戌生~戊戌卒 白月山
○配 海州吳氏 父 縣監 九星

21世 世潗(세집)

字 汝方(여방) 1654(孝宗甲午)生 忌日 3.20.
○配
全州李氏 忌日 1.17. 父 重奭 
○墓  
火葬

22世 (경)

字 士淸(사청) 辛酉生 忌日 6.30.  火葬
○配 驪興李氏 父 進士 瀧, 火葬
○配 全州李氏 父 僉知 蘊, 火葬
○配 陽川許氏 忌日 3.2. 父 煥 강천면 걸은리 廣德山

 

 

 

 

 

 

 cybernation_back.gif